Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. A Szolgáltató
 1. A www.geopen.hu online áruházat a Geopen Könyvkiadó Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Geopen Könyvkiadó Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Geopen Kiadó
 3. A Szolgáltató székhelye: 1066 Budapest, Jókai utca 6.
 4. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 03257-0001
II. A szolgáltatás igénybevétele
 1. Megrendeléseket a geopen.hu internetes áruház elfogad elektronikus úton, interneten keresztül a www.geopen.hu webcímen, illetve telefonon, faxon, e-mailen, és levélben. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton és szükség esetén telefonon adja meg a vásárlók részére.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.
  1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja.
  2. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
  3. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Geopen címére (1036 Budapest, Lajos utca 48-66.), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát.
  4. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
  5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  6. Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta.
  7. Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Geopen elengedett a házhoz szállításkor, illetve a Pick Pack pontban történő átvételkor (ennek összege mindenkori megrendelés időpontjában kerül megállapításra).
  8. Abban az esetben, ha a terméket a vásárló használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
 4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 5. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervizhez kell fordulni.
 6. A Geopen megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 7. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.geopen.hu oldalon a Súgó menüpontban olvashatóak.
 8. A vásárló teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A vásárló ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
III. Egyéb rendelkezések
 1. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 3. A vásárló a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
 4. A Geopen magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az mail cím címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 1 999-9521-es telefonszámon. 

IV. Termékgarancia

A megrendelt könyvekre a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa az ügyfélszolgálatunkat. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: - elsősorban kicseréljük - ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Geopen Kiadót terhelik.