Az Geopen Könyvkiadó Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért.

Az Ön által weboldalainkon megadott információkat és személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan és biztonságosan kezeljük, az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

A weboldal üzemeltetője:

Geopen Könyvkiadó Kft.

E-mail: posta@geopen.hu

Telefon: 06 1 999-9522

Székhely: 1066 Budapest, Jókai u. 6.

Adószám: 12222441-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-566450

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 213

A Geopen Könyvkiadó Kft. weboldalain történő adatkezelés céljai:

Hírlevél feliratkozás: A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok alapján a Geopen Könyvkiadó Kft. a Felhasználó részére hírlevelet küld, valamint az ehhez szükséges adatait tárolja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy számára a Geopen Könyvkiadó Kft. hírleveleket küldjön, valamint, hogy az ehhez szükséges személyes adatait tárolja. A hírlevél feliratkozók adataihoz kizárólag a hírlevél rendszer adminisztrátorai férhetnek hozzá.

A Geopen Könyvkiadó Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet (úgynevezett SPAM-et). Felhasználó indokolás nélkül bármikor leiratkozhat a hírlevélről az üzenetek láblécében található „leiratkozás” linkre kattintva. A leiratkozáskor a Geopen Könyvkiadó Kft. véglegesen törli Felhasználó adatait a nyilvántartásából és részére további hírleveleket nem küld.

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat a Geopen Könyvkiadó Kft. leiratkozásig tárolja. A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek a harmadik felekkel közösen szervezett promóciókra feliratkozott Felhasználók. Az ilyen promóciókra való feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat az adott promóciók szabályzatai tartalmazzák.

A kezelt adatok köre: A feliratkozáskor megadott adatok (név, e-mail cím, vásárlói preferenciák), valamint a feliratkozás dátuma és időpontja.

Kapcsolatfelvétel: a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon önkéntesen megadott adatokat a Geopen Könyvkiadó Kft. a kizárólag a kapcsolatfelvétel tárgyában megjelölt ügyben a Felhasználóval való kommunikációra használja fel.

Internetes vásárlás: a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokat a Geopen Könyvkiadó Kft. a rendelés teljesítéséhez használja fel a következő módokon:

A „Vásárlás vendégként” opció választása esetén adatai kizárólag a számlázó rendszerünkben, a hatályos adójogszabályoknak megfelelően, kerülnek rögzítésre.

A „Vásárlás regisztrált felhasználóként” opció választása esetén a megadott adatokat a megrendelésének Ön által való nyomonkövethetősége, valamint további rendelések kiszolgálásának megkönnyítése érdekében tároljuk.

Hozzáférés a személyes adatokhoz, adatok módosítása, törlése:

A Geopen Könyvkiadó Kft. lehetővé teszi, hogy Felhasználó – önmaga azonosítása után – bármikor ellenőrizze, módosítsa vagy akár törölje személyes adatait. A Geopen Könyvkiadó Kft. által nyilvántartott személyes adatok lekérdezése, módosítása, vagy törlése történhet személyesen üzleteinkben, postai úton (postacímünk: 1066 Budapest, Jókai u. 6.), telefonon a +36 1 999-9521-es számon, vagy e-mailen a posta@geopen.hu címen.

Adattovábbítás:

A Geopen Könyvkiadó Kft. jogosult és köteles minden általa tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen típusú adattovábbításért, valamint az ebből származó következményekért a Geopen Könyvkiadó Kft. nem tehető felelőssé.

A webáruházban leadott rendelések során megadott személyes adatokat a Geopen Könyvkiadó Kft. a szükséges mértékben (név, cím, telefonszám, e-mail cím) továbbíthatja a rendelés kiszolgálásában részt vevő harmadik feleknek (futárszolgálat, logisztikai partner, kivitelező alvállalkozó). Az átadásra került személyes adatokat a szolgáltatásba bevont harmadik felek saját adatvédelmi szabályzatuk alapján kezelik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre Felhasználó önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, melyben lehetővé teszi adatai jelen tájékoztatóban foglalt felhasználását. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 A Geopen Könyvkiadó Kft. a Felhasználó által megadott személyes adatok hitelességét nem ellenőrzi. Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel harmadik felek ne tudjanak visszaélni. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggésben minden felelősség azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címmel regisztrált.

Weboldal analitika, sütik:

A weboldalaink látogatottsági adatainak mérése és független auditálása anonim módon a Google Analytics külső szerverének segítségével történik. Az erre vontakozó adatkezelési politikáról részletesebben a www.google-analytics.com weboldalon olvashat.

Weboldalaink a felhasználói élmény javítása és bizonyos funkciók rendeltetésszerű működése céljából úgynevezett sütiket (cookie) helyez el az Ön böngésző programjában. Ezek a sütik bármikor törölhetőek a böngészőből, illetve a sütik fogadását Ön teljes mértékben le is tilthatja böngészője biztonsági beállításainál. A sütik letiltása esetén a weboldal bizonyos funkciói nem, vagy nem rendeltetésszerűen fognak működni

A weboldal tárhelyszolgáltatója:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhelye: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A. I. emelet

Weboldala: www.tarhely.eu

E-mail címe: support@tarhely.eu

Telefonszáma: (36) 1-789-2-789

Jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérni. (NAIH: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; tel.: +36 1/391-1400).

A Geopen Könyvkiadó Kft adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal a Geopen Könyvkiadó Kft. munkatársaihoz a posta@geopen.hu e-mail címen, vagy a +36 1/260-2887-es telefonszámon.

Adatkezelési alapelveink és gyakorlatunk összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakra:

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

Frissítve: Budapest, 2018.05.24.